Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou sobotu.

Dopolední program začíná od 9 hodin studiem Bible.
Od 10:30 začíná společná bohoslužba,
včetně chvalozpěvů a zamyšlením z Bible,
zamyšlení nad barevností vztahů
mezi Bohem a člověkem a lidmi navzájem.

Věříme, že bohoslužba je prostor pro otevření mysli,
uvědomění si podstaty věcí, prožítí Boží přítomnosti,
milosti a lásky, soudržnosti s druhými,
mnohdy odpovědí na naše otázky.

Můžete se také přidat. Budeme rádi.